कालीगण्डकी गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको स्वास्थ्य कार्यालय

२०७९ साल मंग्सिर १५ गते, बिहीबार Login

कालीगण्डकी गाउँपालिका

स्वाथ्य व्यवस्थापन

 • Hospital and Health Post
  Available in kaligandaki rural municipality
 • Take Appointment
  before visiting the doctor
 • Online Report
  Get your reports online at home.
 • Doctor List
  Get list of available doctors.